3 soorten omnium voor uw wagen

 

Tijdens de recente zware regenval en overstromingen in juli werden ook heel wat auto’s beschadigd. Vele voertuigen hebben aanzienlijke schade geleden zonder dat ze daarvoor gedekt waren, doordat ze alleen in B.A. verzekerd waren. Voor klanten betekent dat dikwijls een aanzienlijke (bijkomende) rekening voor herstelling of vervanging van hun voertuig. Hieronder lijsten we even de 3 verschillende mogelijkheden op!

Baertplan verzekeringen omnium auto

“Mini Omnium"

De “Mini Omnium" (ook multirisk, gedeeltelijke casco, gedeeltelijke omnium of kleine omnium genoemd) voorziet dat de maatschappij de schade aan het voertuig dekt ten gevolge van natuurkrachten, dus niet ten gevolge van een ongeval met een andere automobilist: brand (explosie, elektriciteitsrisico), diefstal, glasbreuk door een steentje, contact met dieren of natuurkrachten (overstroming, aardbeving, storm, …).

“Volledige Omnium”

De “Volledige Omnium” (ook Full Omnium of grote omnium genoemd) vult de garanties van de mini omnium van uw autoverzekering aan met alle schade aan uw voertuig ten gevolge van een ongeval met een andere automobilist, of ten gevolge van uw handelen (in recht of in fout) en door vandalisme. Deze dekking vergoedt de voorziene herstellingen aan uw wagen.

En nog minder dan "Mini", zeg maar "Ieniemini"

De "Mini Omnium" en de "Volledige Omnium" zijn de meest gekozen formules, maar de laatste jaren is er een ook soort van "Ieniemini Omnium" op de markt gekomen. Voor een heel beperkt bedrag (5 euro/maand) dekt deze light versie enkel schade door natuurkrachten (overstroming, aardbeving, storm,...). De auto's die in Wallonië met deze light versie verzekerd waren, worden dus ook vergoed voor de geleden schade. 

Els De Muynck, Baertplan