Abicon kiest voor Baertplan

 

"Op Abicon kunt u rekenen!", zo klinkt de baseline van dit sterk groeiend ingenieursbureau uit Tielt. Abicon staat in voor het berekenen van bouwkundige constructies in staal en beton en dit zowel voor de publieke als de private sector. Zo kunnen klanten bij hen terecht voor advies en stabiliteitsberekeningen van kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, industriële loodsen, woningen, … 

Voor Abicon zijn de medewerkers heel belangrijk. De hooggekwalificeerde en gedreven ingenieurs/tekenaars vormen het hart van de werking. Een fijne werksfeer en interessante arbeidsvoorwaarden met daaraan gekoppelde verzekeringen zorgen ervoor dat ieder zijn steentje bijdraagt tot een constructieve (:)) samenwerking.

 

 

Ontdek Abicon op hun website en facebookpagina!

Hieronder tekenen we 3 verzekeringen van Abicon voor u uit.

 

Arbeidsongevallen

Stelt u personeel tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om daarvoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Alle personeelsleden die bij Abicon op de payroll staan, zijn automatisch opgenomen in deze polis. (Stagiairs worden bijvoorbeeld uitgesloten, maar zijn standaard via school verzekerd.) Er wordt tussengekomen bij arbeidsongevallen, maar ook bij ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk. Dus als een ingenieur zich bezeert bij een werfbezoek, of als een technisch tekenaar thuis van de trap valt (weliswaar op weg naar zijn corona thuiswerkplek!), of zelfs op een teambuilding, als een calculator de bocht van het MTB pad een beetje fout incalculeerde :), dit zijn allemaal dekkingen die onder deze verzekering vallen. 
De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen. Ze keert ook een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

 

 

Verzekering bedrijfswagens

Bedrijfswagens kunnen elk afzonderlijk ofwel in een vlootformule bij ons verzekerd worden, afhankelijk van het aantal, de variëteit en gevraagde formule. Bij Abicon kiest men traditiegetrouw voor het merk Opel, en voor een omnium verzekering gedurende de eerste 3 jaar om daarna over te schakelen naar een formule 'kleine omnium'.  Hierin is opgenomen: glasbreuk, diefstal, brand, aanrijding dieren en natuurrampen (storm en hagel). 

 

 

Groepsverzekering

Deze verzekering is een aantrekkelijke oplossing om de financiële toekomst van Abicon medewerkers veilig te stellen: De medewerkers bouwen een aanvullend pensioenkapitaal (tweede pijler) op dat na hun pensionering zal zorgen voor een welkome aanvulling van hun wettelijk pensioen (eerste pijler). Er werd ook een bijkomende waarborg tegen overlijden onderschreven. Interessant om weten is dat een kapitaal bij overlijden niet in de successie opgenomen wordt bij uitkering. De overheid stimuleert overigens de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit, zowel voor werknemers als voor werkgevers.

 

 

Meer info?

Wil je meer info over bovenstaande verzekeringsoplossingen? Of heb je suggesties of bedenkingen? Of kunnen we je helpen met een vrijblijvende analyse van jouw verzekeringen? Contacteer ons