International School Ghent kiest voor Baertplan

 

Het hoeft geen betoog dat een kleuter en lagere school aan tal van risico's worden blootgesteld in haar dagdagelijkse werking. Precies om deze risico's in kaart te brengen en de nodige oplossingen aan te reiken, koos International School Ghent voor Baertplan. In deze newsletter belichten we kort drie polissen uit het pakket. 

Een beetje achtergrond...

ISG werd opgericht in 2012 door een aantal grote bedrijven in Oost-en West-Vlaanderen die zich geremd voelden om buitenlandse managers en ingenieurs aan te werven. De reden hiervoor was dat er zich geen Engelstalige school in de streek bevond voor de schoolgaande kinderen van die expats. De school startte met 5 kinderen en telt nu, bijna 5 jaar later, meer dan 80 kinderen met maar liefst 35 verschillende nationaliteiten. De Nieuw-Zeelandse head of school, Maija Lusher en haar Ierse collega office manager Roisin Weymes leggen hart en ziel in hun werk met als resultaat een voorbeeldschool voor velen. Maar los daarvan, zijn er nu éénmaal risico's waarop ze zelf geen impact hebben. En met de groei van de school, worden deze risico's alleen maar groter. Zo maakten Maija en Roisin zich zorgen omtrent ongevallen op weg naar en op school of pakweg tijdens het wekelijkse uurtje zwemmen of op een uitstap - het zijn tenslotte kids :) -, omtrent juridische geschillen met veeleisende ouders die aan de andere kant van de wereld kunnen vertoeven, omtrent schade aan hun prachtige gebouw, gevallen van overmacht, diefstal, enz, enz,...

Ontdek de school op haar website

 

Gebouw

Er werd een site inspectie samen met de brandweer en de verzekerings- maatschappij uitgevoerd om de risico's correct te kunnen inschatten: zijn er voldoende brandblusapparten? Hoe staat het met de keuring van de liften? Welke gevaren betekenen de grote bomen op het terrein? Wat als het gebouw wordt onderverhuurd aan andere organisaties tijdens vakantieperiodes? 

 

 

Ongevallen

Mogelijke ongevallen en preventiemaatregelen werden bekeken: Kan een kiss & ride zone aangevraagd worden bij Stad Gent? Is een uitgebreide EHBO koffer voorzien en wie van de staff kan ermee overweg? Wat met de kosten van ziekenhuisopname na een insectenbeet, een zonnesteek of het innemen van een giftige stof (het zijn en blijven kids...)?

 

Rechtsbijstand

Juridische kosten kunnen zwaar oplopen. De school was vooral bezorgd omtrent conflicten met ouders omtrent acceptatie en schorsing van een leerling, maar ook omtrent pesterijen en de -jammergenoeg actuele- veiligheidsmaatregelen. Anderzijds is een tussenkomst in juridische bijstand ook interessant bij het eisen van een schadevergoeding, zoals bij vandalisme, lichamelijke schade, ...

 

Gemoedsrust

Na het in kaart brengen van mogelijke risico's werden verschillende oplossingen aangereikt door Baertplan, waardoor Maija en Roisin terug met een gerust hart  kunnen verderbouwen aan ISG. Wenst u ook gemoedsrust (of gewoon degelijke service...), contacteer ons vandaag!